O Nas

„Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o. została utworzona przez trzech partnerów: Gminę Miasto Włocławek , Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku oraz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z Warszawy.

Głównym celem działalności Spółki jest wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez ułatwianie dostępu do finansowania dłużnego przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Włocławka i innych powiatów woj. kujawsko-pomorskiego oraz ich kompleksowa obsługa w tym zakresie. Spółka zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców mających zdolność kredytową lecz nie posiadających odpowiedniego zabezpieczenia.

Spółka została założona 23.01.2009 r., jej kapitał zakładowy wynosi 850.000,00 zł i został w całości wpłacony.

Dodatkowe informacje, w tym dane rejestrowe, dostępne są na naszej stronie podmiotowej BIPProjekt finansowany przez UE


Z dniem 31.12.2016 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. „Zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
W ramach projektu udzieliliśmy poręczeń kredytów i pożyczek na kwotę 20 152 758,34 zł, dzięki czemu przedsiębiorcy z naszego regionu byli w stanie pozyskać środki na rozwój ich działalności w łącznej wysokości blisko 50 mln zł.

Aktualnie przygotowujemy się do absorpcji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Zarząd

Prezes                              Małgorzata Pinkowski


Rada Nadzorcza
1. Konrad Lewandowski
2. Ewelina Brodzińska
3. Krzysztof Oksiuta
Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrze¿one
Realizacja: SystemWorks